Przejdź dalej

O firmie


photo

Czym się zajmujemy?


JMS Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie Maria Stepaniuk to wiodąca firma administrująca nieruchomościami na terenie miasta Białystok. Świadczone przez nas usługi oparte są o najwyższe standardy, wypracowane przez 19 lat funkcjonowania rodzinnej firmy. Zbudowaliśmy i umocniliśmy filary, na których dzisiaj opieramy swoją działalność.

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają się do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli, gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz wysoką jakość usług, związanych z administracją budynkami.

Współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną, jak również z licznym zespołem doświadczonych specjalistów, inżynierów i rzeczoznawców.

Potwierdzeniem zadowolenia naszych klientów z jakości świadczonych przez JMS usług są wystawione przez nich referencje. Każda z nich ma dla nas ogromne znaczenie - daje satysfakcję oraz umacnia w przekonaniu, że wszystkie elementy naszej pracy tworzą jedną harmonijną całość.

Zachęcamy do zapoznania się poniżej z naszymi referencjami.

Nasze referencje

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Szeroka 12, 14, 16,18
Opinia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dotycząca oceny pracy Administratora - firmy
JMS z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 54b - Pani Marii Stepaniuk.


         Budynki, które wchodzą w skład Wspólnoty zostały wybudowane w 1996 roku. Na podstawie zawartej umowy od 01 maja 1999 roku administrowanie Wspólnotą sprawuje Pani Maria Stepaniuk.
         Współpraca pomiędzy Zarządem, a Administratorem układa się bezproblemowo. Już w chwili przejmowania administrowania od firmy "Kombinat Budowlany" Pani Stepaniuk udowodniła, iż jest profesjonalnie przygotowana do pełnienia obowiązków.
         Poprzez swoją determinację w egzekwowaniu należności od właścicieli mieszkań doprowadziła do sytuacji, w której wszyscy regularnie opłacają rachunki i nie ma dłużników. Księgowość Wspólnoty, która prowadzona jest przez pracowników Pani Stepaniuk jest bardzo czytelna; sprawozdania roczne wysyłane są do wszystkich właścicieli - każdy może ocenić rzetelność dysponowania środkami.
         Firma JMS współpracuje tylko z firmami świadczącymi usługi profesjonalnie. Dzięki sprawnej komunikacji wszelkie sprawy i awarie usuwane są przez Administratora natychmiastowo.
         Sprzątanie klatek schodowych, jak i terenu wykonywane jest bardzo starannie, Administrator stosuje środki i narzędzia profesjonalnych wytwórców. Teren Wspólnoty jest zimą zawsze odśnieżony; Administrator dba również o zieleń - sam upiększa teren sadząc kwiaty.
         Pani Stepaniuk, jej mąż oraz wszyscy pracownicy są bardzo rzetelni i zawsze służą pomocą.
         Potwierdzeniem rzetelności świadczonych usług jest uzyskanie przez Panią Stepaniuk w 2000 roku tytułu licencjonowanego zarządcy budynków.
         Szczerze możemy polecić usługi realizowane po przystępnej cenie przez firmę JMS Pani Marii Stepaniuk.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andrukiewicza 4
OPINIA ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ O PANI MARII STEPANIUK, PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ JMS ADMINISTROWANIE ZARZĄDZANIE SPRZĄTANIE MARIA STEPANIUK


         Pani Maria Stepaniuk - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andrukiewicza 4 jest osobą, którą należy stawiać jako wzór dla naśladowania dla podmiotów zajmujących się tego rodzaju działalnością. Charakteryzuje ją pełen profesjonalizm w podejmowanych przez nią działaniach, niezwykła mobilność oraz obowiązkowość oraz niesamowita znajomość wszelkich zagadnień związanych z prowadzoną działalnością w zakresie obsługi Wspólnot Mieszkaniowych. Tym bardziej, iż w odniesieniu do naszej Wspólnoty sprostała ona potężnemu wyzwaniu. Wspólnotę tę bowiem przejęła w roku 2010 od poprzedniego administratora - Pana Łukomskiego z potężnymi zaniedbaniami dotyczącymi zarówno kwestii prawnych, jak i zagadnień technicznych oraz wszelkich innych elementów dotyczących funkcjonowania Wspólnoty. Mowa tu zarówno o zadłużeniu członków Wspólnoty wobec Wspólnoty, nieegzekwowanym przez poprzedniego administratora, jak i kwestiach przeglądów technicznych. Tylko dzięki odpowiedzialności i zapobiegliwości Pani Marii Stepaniuk uniknęliśmy w naszym budynku mieszkalnym, w którym znajduje się 125 mieszkań katastrofy, która mogła pociągnąć za sobą straty materialne i osobowe. Mowa tutaj o wykrytej przez Panią Stepaniuk nieszczelności instalacji gazowej, która to została niezwłocznie usunięta. Jest to tylko jeden z przykładów znakomitej pracy Pani Stepaniuk, ale bardzo dobitny i działający na wyobraźnię.
         Pani Maria Stepaniuk podczas roku działania na rzecz naszej Wspólnoty w praktyce wykonywała zadania wykraczające poza zakres obowiązków wynikających z zawartej ze Wspólnotą umowy o administrowanie, nie żądając w tym zakresie żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Była i jest na każdą prośbę Zarządu. Niejednokrotnie pomagała nam w sytuacjach nagłych np. przejeżdzanie przez naszą posesję samochodów z sąsiedniej budowy. Niejednokrotnie interweniuje u naruszających porządek domowy mieszkańców naszego bloku i cierpliwe znosi szereg różnorakich skarg, w tym od odwołanych i niezadowolonych członków Zarządu.
         Pani Maria wypracowała także szereg oszczędności na rzecz Wspólnoty negocjując umowy z dostawcami usług np. wywóz nieczystości, konserwacja wind. Co najistotniejsze inicjatywa zawsze wychodziła z jej strony i zawsze była konsekwentnie realizowana ze znakomitym rezultatem.
         Poza tym na terenie Wspólnoty nigdy nie było tak czysto, jak obecnie, a zima tego roku niezwykle obfita w opady śniegu okazała się przy znakomitej pracy Pani Marii na terenie naszej Wspólnoty całkowicie bezproblemowa.
         Pani Marii Stepaniuk wystawiamy notę najwyższą z możliwych i dotyczy to większości członków naszej Wspólnoty.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Hugo Kołłątaja 7, 9, 11
Opinia w przedmiocie jakości usług z zakresu administrowania nieruchomościami przez JMS Administrowanie, Zarządzanie, Sprzątanie Marię Stepaniuk


         Wspólnota Mieszkaniowa Hugo Kołłątaja 7, 9, 11 w Białymstoku wyraża pochlebną opinię o sposobie administrowania przez P. Marię Stepaniuk. Pani administrator prezentuje profesjonalny sposób zarządzania polegający na:
         - dbałości o finanse Wspólnoty
         - dbałości o wygląd zewnętrzny i estetykę otoczenia budynku
         - dbałości o wygląd wewnętrzny budynku
         - dbałości o techniczne aspekty związane z korzystaniem z nieruchomości budynkowej
         - wspiera działanie Zarządu gwarantując formalną oprawę wykonywanych przez niego czynności.
Jest w stałym kontakcie z Zarządem, podejmuje natychmiastowe czynności zachowawcze.
Jej styl pracy i jakość wykonywanych usług jest godny polecenia.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Brukowa 24
Opinia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej


         Wspólnota Mieszkaniowa Brukowa 24 istnieje od 1995 r.
         1 marca 2002 r. Zarząd Wspólnoty podpisał umowę z Panią Marią Stepaniuk.
         Pani Maria Stepaniuk w ciągu kilku miesięcy z łatwością dokonała wielu zmian, rozwiązała wszystkie problemy, które przez poprzednie lata były nie do rozwiązania:
         Zadłużenie właścicieli wobec Wspólnoty z 19 271,45 zł (bilans Wspólnoty 31.12.2001 r.) zmniejszyło się do 5 696,97 zł (bilans Wspólnoty 31.12.2002 r).
         W miesiącu marcu 2002 r. zostały przeprowadzone wszystkie przeglądy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Okazało się, iż instalacja gazowa zagraża bezpieczeństwu i życiu mieszkańców nowego budynku i wymaga natychmiastowego doszczelnienia.
         Pani Maria Stepaniuk uczestniczy w negocjowaniu korzystnych warunków wszystkich umów, np. na wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynku.
         Mamy codzienne sprzątanie klatek schodowych, codzienne odśnieżanie w okresie zimowym, a zieleni na naszej nieruchomości może nam pozazdrościć niejeden właściciel domku jednorodzinnego.
         Stała współpraca z Zarządem Wspólnoty powoduje, że każdy problem rozwiązywany jest bezzwłocznie.
         Z pełnym przekonaniem polecamy wszystkim Wspólnotom Mieszkaniowym jakość i rzetelność pracy jaką reprezentuje Pani Maria Stepaniuk.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Staszica 19

         Nasza Wspólnota istnieje od listopada 1997 roku. Poprzednim Zarządcą i Administratorem była firma PHU RED-BUD. Z firmą tą rozstaliśmy się z dniem 15 stycznia 2000 r. wskutek jednomyślnego odwołania Zarządu i Administratora podczas zebrania członków Wspólnoty. Pani Maria Stepaniuk administruje naszą posesją przy ul. Staszica 19 od 15 stycznia 2000 r. Dzięki jej inicjatywie, radzie i pomocy w tym stosunkowo krótkim okresie czasu zrealizowaliśmy we Wspólnocie wszystkie ważne sprawy i problemy, które dotychczas wydawały się nie do pokonania. Wymienić tu trzeba:
         1. Wyegzekwowanie realizacji napraw gwarancyjnych od Wykonawcy naszej nieruchomości.
         2. Zlikwidowanie zadłużenia Wspólnoty dzięki niezłomności Administratora wobec właścicieli zalegających z opłacaniem czynszu.
         3. Optymalne ustawienie pieca co i cw przez Administratora, co znacząco obniżyło czynsze na naszej posesji. Trzeba tu podkreślić, że chociaż opłata za administrowanie wzrosła nieznacznie w porównaniu z poprzednim Administratorem, to nasz przeciętny czynsz nie zmienił się od analogicznego okresu w roku 1999.
         4. Dokonana została automatyzacja bramy wjazdowej i bramek (bramkofon) wskutek czego na posesji jest teraz cicho i spokojnie. Administrator służył przy tej inwestycji fachową radą.
         5. Ubezpieczenie naszej posesji jest bardzo korzystne, a składka bardzo niska ze względu na dobre warunki ubezpieczenia wynegocjowane przez Administratora.
         6. Na posesji jest bardzo czysto, gdyż Administrator dba o codzienne sprzątanie całej nieruchomości.
Podczas zebrania Wspólnoty jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi i przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2000. Był to między innymi, wyraz zadowolenia ze zmian jakie zaszły w administrowaniu Wspólnoty od kiedy naszą Wspólnotą administruje Pani Maria Stepaniuk.
Gorąco polecamy innym Wspólnotom Mieszkaniowym Panią Marię Stepaniuk jako Administratora. Jej usługi są fachowe i kompetentne, a Współwłaściciele mogą cieszyć się spokojem i porządkiem, co jest bardzo pożądane w obecnych, niełatwych czasach.

Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Upalnej 7, 7A
Opinia
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Upalnej 7, 7A w Białymstoku dotycząca Administratora JMS Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie - właściciel Pani Maria Stepaniuk


W/w Firma jako administrator naszej Wspólnoty sprawuje pieczę nad nieruchomością od 01/10/2005 roku. Administrator został wybrany przez Zarząd jednogłośnie z kilku rozpatrywanych ofert. Pozytywna opinia jaka o Administratorze funkcjonuje na rynku tego typu usług jest całkowicie uzasadniona. Od początku współpraca z Administratorem układa się w sposób znakomity. Jeszcze przed objęciem naszej nieruchomości w trudnej drodze przechodzenia od poprzedniego Administratora, /którym był Kombinat Budowlany sp. z o.o./ Firma JMS, a w szczególności Pani Maria Stepaniuk często służyła swoją radą i pomocą. Pomoc ta okazała się nieoceniona. Firma JMS jest otwarta na propozycje Zarządu, jednocześnie podsuwa własne rozwiązania i pomysły zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki w zakresie administrowania nieruchomościami w Białymstoku. Zarówno właścicielka jak i jej pracownicy są bardzo kompetentni, bardzo komunikatywni, łatwo rozwiązujący problemy i czyniący ze swej wiedzy użytek na potrzeby Wspólnoty. Zarząd ma łatwy kontakt z Firmą i w każdej chwili może liczyć na jej wsparcie. Nieruchomość przy ul. Upalnej 7A jest utrzymywana wzorowo zarówno w okresie jesienno-zimowym jak i wiosenno-letnim. Perfekcjonizm w działaniu Administratora widać na każdym kroku. Do Zarządu nie wpływają od mieszkańców żadne skargi na pracę administratora, a wręcz przeciwnie, opinie od mieszkańców są wyłącznie pozytywne. W przypadku pojawiających się problemów są one rozwiązywane błyskawicznie. Dla Firmy JMS nie ma problemów NIE DO ROZWIĄZANIA. Zarząd Wspólnoty bardzo pozytywnie ocenia współpracę z Firmą JMS, jej właścicielką i pracownikami.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Lokali Mieszkaniowo-Usługowych przy ul. Mickiewicza 48
OPINIA


         Wspólnota Mieszkaniowa Brukowa 24 istnieje od 1995 r. Pani Maria Stepaniuk jest administratorem Wspólnoty Lokali Mieszkaniowo-Usługowych w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 48 od września 1998 r.
Przez cały okres pracy na rzecz naszej Wspólnoty wykazuje duże zaangażowanie i efektywność w załatwianiu różnych, nieraz trudnych spraw np. instalacji telefonów, usuwanie usterek, awarii.
Jest operatywna, energiczna, o dużym wyczuciu estetyki, wykazuje dużą dbałość o powierzoną w administrowanie nieruchomość. Jakość wykonywanych usług, jak i współpraca z Zarządem Wspólnoty jest wzorcowa. Dokumentacja finansowo-księgowa prowadzona jest profesjonalnie - opinie na ten temat wyrazili biegli na podstawie bilansu za rok 2000.
Na uwagę zasługuje stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, czego przykładem jest fakt posiadania licencji zawodowej.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości "Mickiewicza-Podleśna"
OPINIA


Firma "JMS Administrowanie, Zarządzanie, Maria Stepaniuk" zajmuje się administrowaniem nieruchomości mieszkaniowej "Mickiewicza-Podleśna" od 1997 roku. Zajmując się całokształtem zadań administracyjnych na tak dużej nieruchomości:
- 4 budynki o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10 tys. m²
- dojazdy, parkingi, chodniki o łącznej powierzchni ponad 4600 m²
- tereny zielone o powierzchni ponad 8300 m²
wykazuje niezwykłą dbałość o czystość, estetykę, zieleń i kwiaty, stanowiąc dla innych wzór do naśladowania.
Zapewnienie właściwej obsługi technicznej (naprawy bieżące, usuwanie usterek i awarii), prowadzenie właściwej dokumentacji finansowo-księgowej dla Wspólnoty i właścicieli umożliwiającej precyzyjne rozliczanie dopełniają kompleksowości usługi.
Zarówno w codziennych kontaktach, jak i na corocznych zebraniach firma niezmiennie uzyskuje bardzo wysokie oceny za profesjonalizm i jakość usługi.
Zarząd Wspólnoty niezwykle wysoko ocenia również zaangażowanie, elastyczność i współpracę z właścicielem firmy P. Marią Stepaniuk, co jest niezbędnym wręcz elementem do właściwego i skutecznego zarządzania tk dużą nieruchomością.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług oferowanych przez firmę P. Marii Stepaniuk i usatysfakcjonowani rezultatem jej pracy.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. Orzeszkowej 18
Opinia o Administratorze


         Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. Orzeszkowej 18 w Białymstoku jest pełen podziwu dla profesjonalizmu i zaangażowania Pani Marii Stepaniuk prowadzącej działalność gospodarczą JMS Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie Maria Stepaniuk. Współpraca formalnie została rozpoczęta z dniem 01-07-2012, jednak już w miesiącach poprzedzających Pani Maria służyła wszelką pomocą i radą, dzięki czemu proces zmiany administratora (poprzednie administrowanie przez dewelopera) nastąpił bez żadnych zakłóceń, z jednoczesnymi widocznymi zmianami na plus, do których zwłaszcza można zaliczyć:
- generalne sprzątnięcie powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- zwiększenie ilości, jakości oraz estetyki nasadzeń zieleni,
- zmianę firmy odbierającej odpady, co będzie miało wymierne korzyści w jakości (częstotliwości odbioru), koszcie, jak i wprowadzeniu pełnej segregacji odpadów,
- przeprowadzenie przeglądu rocznego i gwarancyjnego w oparciu o niezależnego od dewelopera rzeczoznawcę.
         Decyzja o współpracy z JMS M. Stepaniuk - wybór spośród kilku innych ofert złożonych przez wiodących na rynku białostockim zarządców nieruchomości, była poprzedzona pozytywnymi referencjami Zarządów i pochlebnymi opiniami mieszkańców z innych administrowanych przez JMS Wspólnot Mieszkaniowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, stałość obsługi poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozytywne referencje są najlepszymi gwarantami rzetelności i wysokiej jakości świadczonych przez JMS usług.
         To wszystko pozwala nam z całym przekonaniem rekomendować firmę JMS M. Stepaniuk jako podmiot wiarygodny i kompetentny w zakresie administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Wiejska 57
OPINIA
ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI WIEJSKA 57 DOTYCZĄCA FORMY JMS ADMINISTROWANIE, ZARZĄDZANIE MARIA STEPANIUK


         Firma JMS Administrowanie, Zarządzanie Marii Stepaniuk, wykonuje usługę administrowania naszej Wspólnoty od 2011-07-01.
         Potwierdzamy, iż pozytywna opinia na rynku jest całkowicie uzasadniona i my w całej rozciągłości sie pod tym podpisujemy.
         Pani administrator reprezentuje profesjonalny sposób zarządzania, z łatwością przejęła Wspólnotę od poprzedniego administratora. Po objęciu zarządzania w bardzo krótkim czasie zlikwidowała kilkutysięczne zadłużenie lokatorów wobec Wspólnoty.
         Dbałość o interesy Wspólnoty cechuje wszelkie działania zarówno Pani Marii Stepaniuk, jak i zatrudnionych przez nią pracowników obsługi administracyjnej i technicznej.
         Zarząd Wspólnoty wysoko ocenia również zaangażowanie, elastyczność i współpracę z właścicielem firmy P. Marią Stepaniuk.Zarząd Wspólnoty                   

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Wiejska 71
OPINIA
ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WIEJSKA 71


         Firma JMS Maria Stepaniuk administruje naszą Wspólnotą dopiero 4 miesiące, ale w tym krótkim czasie udało jej się rozwiązać problemy i dokonać rzeczy, z którymi poprzedni zarządca nie poradził sobie przez 1,5 roku.
         W imieniu Zarządu gwarantuję, że tego samego zdania będzie każdy przypadkowo napotkany mieszkaniec Wiejskiej 71. Niedowiarków zapraszamy na teren naszej Wspólnoty, a przekonają się w jak czystym, zielonym i doskonale zorganizowanym otoczeniu można mieszkać.
         Dodam też, iż gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie jest osoba samej właścicielki firmy.Zarząd Wspólnoty                   

Nasze statystyki

_

19

lat doświadczenia

_

30

wspólnot pod opieką

ponad

3000

zadowolonych klientów

_

100

procent satysfakcji

Zaufali nam

Aktualnie mamy przyjemność administrować następującymi nieruchomościami:

 • WMN Mickiewicza-Podleśna - od 1997 r.
 • WUM Mickiewicza 48 - od 1998 r.
 • WM Szeroka 10A, B, C, D - od 1998 r.
 • WM Szeroka 12, 14, 16, 18 - od 1998 r.
 • WM Wysoki Stoczek 15A, 15B - od 1999 r.
 • WM Kołłątaja 7, 9, 11 - od 2000 r.
 • WM Staszica 19 - od 2000 r.
 • WM Kołłątaja 13, 15, 17, 19 - od 2001 r.
 • WM Brukowa 24 - od 2002 r.
 • WL "PANORAMA" - od 2004 r.
 • WM Podleśna 14 - od 2004 r.
 • WM Upalna 7, 7A - od 2005 r.
 • WM Upalna 13, 15, 17, 19 - od 2006 r.
 • WM Wiejska 71 - od 2008 r.
 • WM Dworska 5B - od 2009 r.
 • WM Szeroka 6D - od 2009 r.
 • WM Wiejska 55 - od 2009 r.
 • WM Andrukiewicza 4 - od 2010 r.
 • WM Brukowa 28A - od 2010 r.
 • WM Upalna 9, 11 - od 2011 r.
 • WM Wiejska 57 - od 2011 r.
 • WM Jodłowa 3, 3A, Ignatki Osiedle - od 2012 r.
 • WM Orzeszkowa 18 - od 2012 r.
 • WM Andrukiewicza 6 - od 2013 r.
 • WM Orzeszkowej 15A, 15B - od 2013
 • WM Konopnicka 7 - od 2014 r.
 • WM Kijowska 7 - od 2016 r.

Oferta JMS

Nasza oferta skierowana jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych.


Administrowanie, zarządzanie

1. Prowadzenie i uaktualnianie wykazu lokali i właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
2. Wnioskowanie o zmiany umów w zakresie dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenia Wspólnoty - łącznie z opinią prawną.
3. Przechowywanie i aktualizacja dokumentacji i korespondencji Wspólnoty, w tym dokumentacji finansowej, technicznej, geodezyjnej.
4. Bieżące relacjonowanie Zarządowi i właścicielom sytuacji finansowej Wspólnoty.
5. Dbanie o stałą aktualną informację dotyczącą numerów telefonów alarmowych, dyżurnych konserwatorów, pogotowia technicznego i innych niezbędnych uzgodnionych z Zarządem.
6. Usuwanie ogłoszeń, plakatów i reklam umieszczonych bez zgody Wspólnoty.
7. Wysyłka i odbiór korespondencji i pism Wspólnoty w tym doręczanie indywidualnych zawiadomień Zarządu i Administratora - koszt JMS.
8. Realizowanie uchwał Wspólnoty wspólnie z Zarządem Wspólnoty.
9. Organizowanie – wspólnie z Zarządem – zebrań członków Wspólnoty, opracowywanie uchwał opiniowanych przez kancelarię radcy prawnego, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów, wysyłanie komunikatów o obowiązujących uchwałach.
10. Zbieranie ofert i negocjowanie stawek dotyczących: ubezpieczenia budynku, remontów, modernizacji, inwestycji i wszystkich dostawców.
11. Przygotowywanie korespondencji do członków Wspólnoty, dostawców oraz wszelkich instytucji.

Bieżąca eksploatacja

1. Utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, w tym:
- sprzątania klatek schodowych – codziennie zamiatanie, mycie na mokro do wysokości parteru, raz w tygodniu mycie klatek na mokro,
- codzienne mycie drzwi wejściowych,
- czyszczenie raz w tygodniu balustrad, parapetów i skrzynek pocztowych,
- raz na dwa tygodnie sprzątanie pomieszczeń użytku wspólnego w piwnicach: korytarze, wózkownie, suszarnie, pomieszczeń wodomierzy i węzłów cieplnych,, mycie ścian,
- mycie okien w pomieszczeniach użytku wspólnego – dwa razy w roku (w okresie wiosenno-letnio-jesiennym raz na dwa miesiące).
2. Codzienne sprzątanie śmietników.
3. Utrzymywania i pielęgnacja zieleni i trawników w tym koszenie nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, podlewanie i podcinanie drzew, krzewów i żywopłotów, odchwaszczanie, nasadzanie kwiatów w skrzynkach, gazonach.
4. Codzienne sprzątanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych położonych na terenie nieruchomości, a w okresie zimowym ich odśnieżanie i usuwanie śliskości - na bieżąco.
5. Usuwanie drobnych napisów i malowideł z elewacji budynków Wspólnoty i części wspólnych.
6. Jednorazowe wyposażenie Wspólnoty w drobne elementy typu: tablice ogłoszeń, wycieraczki, skrzynki kwiatowe itp.
7. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja pojedynczych pomieszczeń wspólnych. Pozostały zakres dotyczący tych czynności obciąża Wspólnotę.

Obsługa bankowo-księgowa

1. Zebranie ofert do otwarcia rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
2. Prowadzenie rozliczeń z dostawcami;
3. Prowadzenie księgowości Wspólnoty, stosując uproszczone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, odpowiedzialność za jej rzetelność i wiarygodność przed uprawnionymi organami;
4. Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i lokali w tym za: energię cieplną, energię elektryczną, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości stałych, remonty itp. zgodnie z uchwałami Wspólnoty oraz decyzjami Zarządu;
5. Rozliczanie właścicieli wg wnoszonych zaliczek i ponoszonych kosztów wymienionych w ust. 4 oraz w oparciu o odczyty wodomierzy i ciepłomierzy;
6. Windykacja zaległych opłat z uprawnieniami do ich dochodzenia na drodze sądowej i bieżące informowanie Zarządu i członków Wspólnoty;
7. Przygotowywanie, w porozumieniu z Zarządem, projektów planu gospodarczego Wspólnoty;
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty i informowanie wszystkich członków Wspólnoty;
9. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych i informowanie Zarządu.

Eksploatacja nieruchomości

1. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
2. Dbałość o stan techniczny, sanitarny, pożarowy i porządkowy części wspólnej nieruchomości;
3. Organizowanie przeglądów budynków, urządzeń i instalacji technicznych wymaganych przez Prawo budowlane oraz sporządzanie protokołów z przeglądów; koszty przeglądów ponosi Wspólnota;
4. Zapewnienie konserwacji instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodnej, gazowej, domofonowej na części wspólnej nieruchomości przez uprawnione osoby;
5. Zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego
6. Usuwanie awarii oraz skutków awarii urządzeń, instalacji technicznych, elewacji budynków etc. - na części wspólnej nieruchomości na zasadzie pogotowia technicznego (numery telefonów Administratora oraz konserwatorów znajdują się na tablicach ogłoszeń). Koszty usuwania awarii i jej skutków nie obciążają Administratora, gdy zaistniały bez winy i uchybień z jego strony;
7. Wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych:
- naprawy pojedynczych uszkodzeń fragmentów rynien i rur spustowych, elementów obróbek blacharskich,
- czyszczenie rynien i rur spustowych,
- uzupełnianie drobnych ubytków farby na ścianach i sufitach pomieszczeń wspólnego użytku,
- wymiana i uzupełnianie żarówek, włączników znajdujących się na części wspólnej nieruchomości,
- zgłaszanie dewastacji i innych zdarzeń do ubezpieczyciela.

Strefa właściciela


Strefa Właściciela to nowoczesne rozwiązanie dla korzystających z Internetu.

Kliknięcie poniżej w przycisk "Zaloguj się", spowoduje przejście do strony logowania do systemu.

Po wpisaniu loginu i hasła nastąpi zalogowanie do serwisu, gdzie właściciel uzyska informacje dotyczące:
- rozliczenia opłat za media,
- listy własnych wpłat i bieżącego salda należności wobec Wspólnoty,
- kompletu uchwał i wyników głosowania,
- zestawu najważniejszych informacji o Wspólnocie.

Pobierz

By otrzymać login i hasło, pobrane pełnomocnictwo właściciel (tylko i wyłącznie) powinien wydrukować, wypełnić, a następnie złożyć za okazaniem dowodu osobistego w siedzibie administratora od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00 .

Zaloguj się Zaloguj się


Kontakt

ul. Mickiewicza 48, lok 202,203
15-232 Białystok
+48(85)732 41 50
Fax: +48(85)732 79 42
marias@pro.onet.pl
 
Biuro czynne: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 15.00

Formularz kontaktowy

Dane firmy

JMS Maria Stepaniuk
Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie

Nr lic. zaw.: 3540
NIP: 542-158-50-06
REGON: 050520657